A script to follow in your Ladyship’s Future exploits

A story to title:
For a VC in Vietnam. The Hallucination came from Amsterdam.
A fact States, as elevated woman to all Global Network do I wither in silence in the Media. Not by Choice and not by original System inplace conscious effort to amend the Truth by appologizing to International Community in otherwize healthy  Kingdom  confiscated by maffia 1888. The number of years were a lie. We never lived therefore I dictate Dutch. Translation at your own discretion. The laughter will keep them out of trouble I hope,  Google is nervous and wants to know what else to expect from a Country that reveres Google’s abillities to commit mass murder. 911 2001 A Brink in WOL came in vain for any respect or any other reason than sit out the PS (Pieter Storms  and consumed marriage). Something tells me undercover did not sit wel with fake in my signature Ex World on Line and Insurance Companies Blacklist for Real Estate Agents in Global pro forma Companies.
Without any more I give  The Viet Cong stood for VOC
For  All our Girated  in spoken, written and assembled Histrory The Scientists spread from the pladce where Microscopewas born in the mind of a Botanist and Natural Sciences Teacher Christian Huijgens.
The respect it could take home, changed an important ngenome to do with a Higher Character in the DNA Spiral of a Collective Sunconscious Communication Network not unlike  what people in psychiatry have discovered as hearing voices. I never hear any other but my own, and since the Technology became digital and mixed in with our Atmosphere I cabn only describe the soundfs I hear inside my head generated from the Inside and able to define  a Source outside coming in I never gave it moment longer than trying to hear the scale and search for the frequency.
Not long ago did I encounter Eric and Boudewijn in Nightshelter and a simple joke about having a frequencey modulation center in my head which connects to purity in Hearing because I define by Music and Universal Value to Word in Action  and War against Evil in all it”s transformations  as seperate elements in People   trying to anchor and develope further in the Soil of Human Behavior.
For The Record packed in a Joke
”IN Auschwitz was de grap ervan af.  In de aanname dat Duits de voertaal was schrokken de Nederlanders zich helemaal  te pletter van Geloofscrisis en verstandelijk onvermogen om te kunnen aanvaarden dat Nederlands de Voertaal was van het zogenaamde Hitleriaanse Duits gesproken image van Keizerrijk. Rome was ook in Stilte onder de grens van bewust in mens aanwezig zijn van de Leider in Ballingschap over de grootste Heiland in Mensen geschiedenis.
Oorlogen om stuksgewijs mensen toe te voegen aan een blind fragment van een vermogen om Natuurkrachten in Harmonie en Planeet in overeenstemmimg met de Code van het Heelal te houden  zonder zich daarop te hoeven laten voorstaan als lieden die bij mensheid zich  invraten en van daaruit overnamen in een perfecte Natuur met alle middelen die de daarvoor geschikt zijnde stillere mensen in verdere gebieden hadden verworven in een gemeenschap die geen vragen stelde als Morgen maar liefderijk in opname van gesteldheid leven en wetenschap als hobby bedrijven met een knipoog naar het fragmenterings gegeven dat obsessie heet   en als  structureel onderdeel van Machtswellust en Politieke overtuigingen over de aard en massa van infrastructuur en wie daarvan eigenaar is.
Kort en goed betekent dat, dat er een discrepantie in een Trias Politica is ontstaan  in Nederland bij buiten de samenleving functioneren van de Nederlandse afgeleidde wetgeving in de Staat en het beginbsel van het Systeem.

Ondanks het werk van onze eigen prins cc CLAUS DER NEDERLANDEN DIE EEN HERNIEUWD VERBOND INZAKE  ### VROUWELIJKE ERFOPVOLGING IN EEN OORZAKELIJK ROOFTOCHT VAN  OM EN NABIJ 2000 jaar. Liegen over de aard van je ware oorsprong in het verspreiden van Heksenjachten en om zeep helpen van alle vorm van Eenheid in individu.
Uiteindeljk kunnen de Oranjes er  ook niks aan doen, dat het Nederlandse Volk al bijna is uitgestorven als wakers tegen het Kwaad. Het verspreid zich sneller en heeft een belangrijke schakel in Nederland, het Goo>?gl e{<<<<<< in a) Communicatie Internet nu al in de soep liggen bij UPC. DNS Invoer staat bij naar buiten 1, terwijl van UPC naar 7  in onze lesmodules om bijwerken ingeval van Multimedia Complex Live invoer in Systeem Nederland plate te houden op 18 februari. Van buiten naar binnen stromen data toe zonder eigen macht in betaald abonnenement is contractbreuk door provider en in alle gevallen door Regering gesanctioneerd vampirisme op de samenleving. Hiertoe is Saksen Weijmar inzake Meta Concert de strijd met miijn Technische invulling voor Troubleshooter in het  Global Computer ontwikkelings programma  dat zijn laatste phase inging per 2004. 2001 en mijn CSI in Machine Society’s Overlevensprogramma en Universele Existentie, zelf ingevulde studie   naar 11 september 2001 aanvaardbare conclusie, dat het onderzoek naar de schuldigen overnieuw moet in de huidige ambtenaren cultuur. Alleen Nina Brink is al een reden om Kok te moeten laten steigeren als wrakende Engel in naam van de uitvindster van het 7 kolommen grid en derhalve als melkkoe van de Staat der Nederlanden gerekend Hogere Koningin dan Beatrix .
World on Line is namelijk door de verkoop van aandelen de nek omgedraaid. De hebzucht in de activiteit Recht en Gezin als langlopend onderzoek in procedures en naar omstandigheden ingegeven noodzaak om voor Peter en Joanne te moeten knokken bij het betrappen van de bescherming jegens Joop Hoop Hogervorst sublimale lichaamstaal, die onverheulde haat tegen zijn oudste biologische zoon, en tegelijkertijd in gezelschap uit sync stappen met mijn dochterje Joanne op schoot en daar masturbatie aan ontrekken. Dit had me genoeg autoriteit verschaft in doorgroeiende vermogens, die bij de opleiding Centrum Vakopleiding administrative beroepen  n het simulatieproces praktijkstage in gesloten  netwerk in het voormalig koetshuis  behorende bij de Insula Dei in systeem door Microsoft zijn gebruikt na ruggespraak met moederbedrijf in U.S. waar president Clinton zich mee moest bemoeien om partijen die zich opwonden over de enige oplossing in stuklopende projecties van Industriele vormgeving op langere termijn in Markt economy gerekende structuren, die zich niet opbliezen, verdwenen of anderszins niet in de statistiek als factor voor waarde  continuiteit en gezonde handel konden manifesteren.
Iedere statistiek moest voorzien zijn van de grondlegger van die theorie in Economie als vak en Staatkundig idiaum voor statistieken onderhevig aan bestaansvoorwaarden.
Nederland in Global Office heeft geen toevoegingswaarde in Systeem. Dat is effectief andersom en op onderdrukking doorberekend met als bewijs IRT,Bouwfraude,  inzake Kinderbescherming en structurele kinderopvang in Jeugd en Gezin in met name lichamelijke integriteit van het kind niet beantwoorden aan professioneel aangebrachte voorwaarden in basis optreden van Voogdij  bewezen December 1996. Aangespannen Voogdij is mede daardoor in beginsel niet in staat om recht te spreken en de procedure is daarom door mij gestaakt (signaal is ook vernietigd bij automatisering November 2010 toen 1 koffer met diossuiers zijn weggehaald bij archief personeelsingang die ik had omgedoopt in Oorlogspresidum). Hiermee heb ik al genoeg en in 2007 begon het met Energie Direct bij negeren van de richtlijn, en inzake volkshuisvesting was het geheim overleg hogere ambtenaren provincie gemeente en rechterlijke macht na de zitting waarbij mijn woordkeus de rechter op het juiste spoor had gezet over de huur achterstand die ik daarmee in de automatisering als criterium heb ge archiveerd. UPC nog erger in het verlenfgde van KPN fabriceren van sluis en de gegevens niet controleren bij vermenigvuldiging van tijd in proces tijd rekenen in vastgestelde eenheden waar geen afwijking in zit.
De misdaad jegens alle Volkeren gerekend naar de feiten van vandaag leveren alleen het opduiken van Nederlandse Plaatsnamen in onderdrukkings bereik van Nederlandse Ideaal Staat in werking op. Helmand in Afghanistan als gebiedsdeel  naam gegeven is een Natuurlijk Geographische bijstelling waar de meeste mensen in Nederland geen oorzakelijk verband in zien bij het ontbreken van alle zelfbesef in gentheorie geconcentreerd krankzinnig Volk op de regeerstoel van onze Konininnestaat en zonder rechtmatig verhaal voor de stilte rond mijn werk.
Google het is tijd om op te staan en Wael Ghonim te vertellen, dat het voor Egypte is voorbehouden om met de structurele Media Waarde van Nieuwskanalen  de vormgeving van absolute Monarchie is Democratie zonder ster allure of dwang op media om materiaal en face van mensen te tonen ingeval het slecht of goed met het zelf ervaren van dagelijks leven  is. In de getoonde ophanging via Valuta en aandelen van Industriele waarde bestaande voermiddel Economie bestaande uit Eco is omgeving en  ergonomie is bestaande beweging. Internet heeft zichzelf nagerekend in omzetting in Valuta. WEBSTAR is mijn onafhankelijke munteenheid, die ik heb ingebracht bij de CNN  datapool voor de stimulering van Global Inspraak orgaan en absolute Grotere gemene deler in mathematies doorrekenen naa de verspreking ondergang der Tijden. Niet by hoog en laagwater in de stront roeren. Bij Hoog veruip je en bij Laag heet je minister en blijf je maar roeren totdat je vernis weg is en iederen de strontlucht eindelijk in de gaten krijgt omdat het niet meer te verhullen is dat voorbij de dood het gevaar het kwaad is dat hier regeert.
Al met al in Auschwitz kwam het neer op totaal  niet reageren op Nederlands gesproken commando”s daarvor werd je op appel al neergeknald en kon je alleen zo de gaskamer ontlopen. Doctrine met behulp van door philips getestte TV netwerk waarbij de Nederlandse bevolking geen partij was in de Industriele vormgeving van de verspreiding zoals een goed geheim gehouden Invasieplan van de oud KPN Netwerk samengesteld ondergronds informatienetwerk defensie Nederland waar Verbindingstroepen in Gelderland Arnhem en vroeger ook Ede de structurele militaire organisatie op zich nam. Gele Rijders referen aan huzaren. De koeriers verbinden de boodschap en Peter Ligtenberg voormalig zwager was vaandrig bij de verbindingstroepen, die hadden een opleidingscentrum in EDE.
Arnhem heeft een Bus met een gezond verstand voor Humor, tevens voorzien door maatschappij van lijn nummer 20  .
in microsoft nl vertaal programma is mijn autographish signatuur door de hondelullen vervangendoor mechanisme dat foray schrijft voor 200 jaar roodtocht in Nederlandse Buitenland politiek. Geen Humor maar hadels verstand in Nederland is niet eerlijk enruikt naar protectie in dubbele administratie van bedrijf Nederland in stat en belastinggegevens. Uitkering in mijn naam is geboekt namelijk en wel naar geboren 1946….. CLAMM inplaats van 1957 ALMAM
In 2011 does the msntbot know a thing or 2 about the Dutch Connection in Dictatorship Netherlands SSL and Providers show no remorse or Living amongst with and in dimension Universe

Advertisements

About machinemommy
Today I envision working further on the Windows experience... Impossible as my mission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: