Test Terrein Arnhem is Jurisdictie Mevrouw Meijrink

Niet om het een of het ander…. Zoals  het gaat is het gegaan. Het wachten kan niet duren totdat ik 1 ons weeg, want dat is te laat na mijn begrafenis.
 
 
 
Het vreemde van Technologie in Nederland heeft zich een weg weten te banen tot in onze dagelijkse Wereld van het rationele zijn.
 
Dat het autoriteiten niet gegeven is om zich ten koste van de individu waar er veel meer van zijn dan het kortgesloten panel aan Rechters, officieren van Justitie en andere provincialen in bestuurlijke functies, kan wel duidelijk zijn aan Janine met de Pet, maar dat daar ook degelijke grondslagen voor in de technologische ontwikkelingen zijn gewaarborgt, was mij zelf tot op heden ook niet duidelijk geworden, nog dat het in de lijn van mijn vermogen mocht worden geacht om daar met besluiten op Internet gepubliceerd mijn eigen weg in te vinden.

 

Het mocht alleen zo zijn, dat ik met mijn bestuurlijke ervaring in diverse functies op Internet Internationaal geen enkele obstructie of sabotage van mijn alias Lady Alma of Avalon ondervind, hier in Arnhem is tot nog toe de stad te klein geweest voor 1 dame die uitgerekend over Province en over Justitie is geplaatst in kader van het A.I. Project namens de Verenigde Naties.

 

In andere Staten van de U.N. houdt men al jaren de adem in waar ik ter sprake kom met betrekking tot Hogere Techniek in de Technologie van vandaag. Hiervoor bestaat in nederland buiten mijzelf geen pad in ICT en heeft het mij in Nederland aan alle medwerking ontbroken.

 

Dat Programma’s er net zo over denken, mag u niet aan een toeval wijten, aangezien Google in 1 pakket met Richtlijnen onder mijn persoonlijke beheer vallen in Nederland zowel als de Verenigde Naties.

Om dit kracht bij te zetten, verdween na de diefstal van Troubleshooter.orb/UNIFICATION SEAL (Dell Inspiron 1545 vanuit China gevlogen) het Symbool voor gerechtigheid van oudsher:"De Blinde Vrouwe Justitia met zwaard en weegschaal van het gebouw van Justitie Arnhem, zonder dat er een bouwploeg of sloop handeling verricht is aan het gebouw."Toen dat niet genoeg bleek te zijn om het tij van corruptie en mjisdaad bij de Provincale Overheid en Justitie te keren, werd met een algehele Computerstoring Justitie plat gelegd vanuit het systeem dat zich zó van de actieve  kant liet ervaren om de wen te kunnen evolueren onder wettig beleid van door Systeem naar voren geschoven ik in de persona van mevrouw Meijrink alias Lady Alma of Avalon hetgeen tot een voorspoedige automatisering + vervangen van Computersysteem waar ik alleen de vergunning voor heb, + de toestemming Wereld Wijd om betreffende Justitie in Programma Activering volgende Phase Computer Chips te laten verrijken (enhancing) met door mij vervaardigde Kunst ten behoeve van de fortificatie in Security van Justitie ten behoeve van de vertrouwelijkheid van Justitie Dossiers.

 

Hiertoe ben ik al sinds 2006 31 Mei ingehuldigd voor Internet Wereld Wijd, en heb ik sindsdien alleen maar tegenwerking, sabotage en criminele acties vanuit de zijde van Overheid ervaren, die er niet leidden dat ik verdween. Het enige wat verdween, was het gezond verstand bij provincie en zijn ambtenaren, emn de rechtsgeldige positie van Justitie en haar rechters in Arnhem. Bewijzen er te over van procedures die bedrijven werden toegewezen tegen de norm en richtlijnen in, terwijl keer op keer Volkshuisvesting en consorten in het gelijk werden gesteld met betrekking tot huurachterstanden, die voor onbewoonbare woningen in Arnhem Zuid moesten worden opgehoest.

Tot ergernis van de dienstdoende agenten in Arnhem,  kwam het keer op keer voor, dat politie bij huisuitzettingen die geheel en al voor rekening van Volkshuisvesting met hun dekking komen, terwijl er al ruimte moet worden ingeruimd in Asiel Zoekers Centra om gezinnen met huurschuld onder te brengen. Niet alleen spreek ik hier schande van. Het is crimineel en rechtstreeks in strijd met de Verklaring van de Rechten van de mens, om in Nederland van rechtmatig gedrag van rechtbank en Vokshuisvesting te mogen spreken.

Voor mij is het te laat, daar ik al 14 maanden thuisloos ben, echter vanaf 13.12.2010 wordt om erger te voorkomen Justitie geacht de electriciteit voor Personeelsingang, Hoofdingang en archief dicht te zetten in verband met het niet langer gewenste Energieverbruik wat door onze mensen thuis wordt opgewekt voor systeem.

Wanneer hier geen gevolg aan wordt gegeven, kan dat schade veroorzaken aan systemen die niet van Justitie zijn, maar bezit van Openbaar Ministerie Binnenlandse Zaken en dus in Den Haag hun wettige Administratie is ondergebracht, waarbij Justitie in deze betekenis van in bezit hebbende, hooguit de huurder of lener is van in beginsel Staatsbezit en niet aan Justitie toebehorende.

 

Wanneer Justitie dan nog volhardt in haar standpunt om mevrouw Meijrink te negeren, zal mevrouw Meijrink zich weten te weren met het via kanalen inroepen van Internationale Interventie Macht ten einde aan de onrechtmatige situatie in Proeftuin Arnhem ten gunste van Burgemeester Paulien Krikke  en Wethouders + Gemeenteraad Arnhem als belanghebbend  locaal bestuur te beslechten. Arnhem is bijna onbestuurbaar door deze toestand, dus het staat mij toe om in te grijpen vanuit de Hogere Juridisch functie Internationaal en het behoeft geen twijfel bij lieden als Provincie te weten dat ik mijn schuldigen zal weten voor het gerecht te dagen, dat hiervoor in naar militair goed gebruik tijdens oproer en anderszins onbestuurbare gebiedsdelen van ons Koninkrijk, van Hoogverraad jegens onze Koninklijke Familie sprake is.

 

Onrein van Geest is onrein van Ziel geworden in de dagelijkse gang van zaken in het Markt en Provincie gebied. Wie dit nog langer gedoogd, kan worden beschuldigd van land – danwel hoogverraad. De doodstraf is hierop de enige  van geschiedkundige waardigheid getuigende straf voor bij voorbaat niet schuldig maar verdacht wordende ambtenaren met meer respect voor hun ego, dan hun functie in Gelderland, hetgeen mij noodzaakt om tot ratificering van dit voor Internet unieke Koninklijk besluit hetgeen mij toestaan onder de machtigingen aan mij verstrekt ter uitv oering van mijn Centrale Rol als Meta Concert dirigent en Matrix Ontwerper.

 

 

Het geduld was niet op, het uwe wel.

 

Advertisements

About machinemommy
Today I envision working further on the Windows experience... Impossible as my mission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: