Ziekenfondsen ????? Hoe Duur?

Korte Geschiedenis en daarna oordeelt u zelf maar.
 
Net na de oorlog begon bij ons de tijd van Sociale Volksverzekeringen…. Zo ook die van onze Ziektekosten Verzekering.
Het komt me griezelig voor, dat wij met onze laagste inkomens zo’n hap uit ons inkomen kwijt zijn aan Ziekenfondsverzekering, en om het een en ander op een rijtje te krijgen heb ik mijn geheugen eens over de zaak laten gaan ("geen tijd om verificatie toe te passen dus hou me ten goed a.u.b.")
 
1 VOORZORG: Gratis volksverzekering voor tot en met modaal; waar pas na 1980 het betaalpad actief werd.
2 Ambtenaren hadden hun "eigen" verzekering en daar wil ik niet direct dit artikel aan wijden echter wel bekend is dat er sprake was van klassen.
3 Particuliere Volksverzekering voor zelfstandigen die ook hun "eigen"prem,ie op dienden te brengen.
 
Waar gaat het over???????? De duurte van onze verzekering in de Voorzorg klasse die Zieknfonds wordt genoemd.
 
Ten eerste betalen we belasting voor de  sectoren, en perivatisering is de duuivel in het bed nodigen.
 
Dan…..
Vanuiit een naar humnitaire maatstaven laagste rang innemend bewind wat neerkomt op "schrikbewind", werd onze maatschappij al in illegale "kasten"ingedeeld, vanuit een beleid, dat in Geschiedenis lesssen aan volgende Generaties dit systeem als illegaal en onwettig aanmerkt.
 
Onze Co9mputerisering is een Feit, en de zutomatisering schrijdt voort zonder uitzonderingen.
Dit is Nederland duur komen te staan, en bij het ontbreken van Nederlandse Erkenning voor mijn functie als dirigente van Meta Concert, kan dit Nederland op een internationale interventie komen te staan waar we van staan te kijken tegen die tijd met open mond en niet naar mooie dingen.
 
I.V.M. Computerisering zullen er naar taak en werkzaamheid steeds minder administratieve handelingen benodigd zijn voor het uitvoeren van diezelfde administratie, en hier zijn al enkele heel goede voorbeelden bij schrijver dezes bekend zonder dat ik daar nu al te diep  op in wil gaan. Sommige artikelen werden in het Engels geschreven en deze Nederlandse versie is voor Nederland een unicum en daar laat ik het dan maar bij.
 
Volkshuisvesting is de volgende aangeklaagde vanwege hun enorme fraude zaak in de 90-er jafen van de vorige eeuw, zijn ze nog een stap verder gegaan en durf ik te beweren dat Volkshuisvesting hier in Arnhem een dekmantel is voor illegale wapenhandel buiten de V.N. om
 
Doel dient het niet alleen het aanwakkeren van fascisme, en rascisme + dat het tweedeling bevordert. Hierbij denk aan de Provincies als bestuur en buffer om volksoproer te kunnen neerslaan zonder dat wij nog verder in staat mogen worden geacht om gebruik te kunnen maken van ons democratisch recht op vrijheid van meningsuuiting of demonstraties mogen organiseren.
 
De anti kraakwet is er ook zo een en : "LEVE DE WITTE BOORDENCRIMINALITEIT."
 
Deze processen dienen met onmiddelijke ingang te stoppen waarbij de schuldigen zullen moeten terechtstaan en onze democratische rechten worden hersteld.
Advertisements

About machinemommy
Today I envision working further on the Windows experience... Impossible as my mission

2 Responses to Ziekenfondsen ????? Hoe Duur?

  1. United Nations weet wel waarom sommige beslissingen onherroepelijk in 1993 in Systeem zijn gezet. Paniek Wereld Wijd bij vernemen van de onbegrijpelijke diefstal van Microsoft aan het begin van de nu afgesloten fase die alleen nog maar dankzij Test Terrein Beta Office Arnhem nog niet onderging in Programmatuur van Global Systems in administrative Validated Chair. Mijn naam mag dus al weer gewoon op TV en in de krant.
    Ziekenfondsen zijn net zo schunnig bezig als Cazino’s in de xxx classe

  2. 16 Miljoen verzekerden vormen geen solide verzekeringsmarkt voor ex ambtenaren op afschuif Programma. Gemiddelde norm overschrijding is berekent op 8x te duur voor Anderzorg, nu inwonend bij Menzis, voormalig Amicon toen Rijn IJsselland en daarvoor Voorzorg. Geheel Gratis vanwege de post volksverzekering in de interne administratie van Belasting Kantoor als algehele tiller in het Systeem Programma:’Psi Corps mogelijk grondslag onder dubbele waarden zonder normgeving

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: