Help De Hoogleraar Verzuipt!!!!!


Helaas Aphrodite’s Schelp mist ‘t zwaard voor een zeewaardige  oversteek. Of wat te denken van het Arnhemse Ambtenaren Netwerk, die zich ondanks herhaalde schakelingen ten behoeve van een beter verstandhouding met Automatisering Processen voorbehouden aan ondergetekende als hoogste Core Energy Autoriteit on The Globe.

SP Arnhem onttrok een laag drempel winkel in achterstandswijk ten behoeve van ideologisch afscheiding beweginkje in de Arnhemse bestuursruine. Ontegenzeglijk is dit wel het toppunt van classe bewustzijn op een verkeerde plek. 2 Brede Forum Zaken ( Koffie en Horeca), zijn nl. de inspirators achter de idee om Machine Netwerken  en Internet of Web Embassade te realiseren tegen een minimum aan kosten zegge: United Nations is opdrachtgever om to vestiging van Ontwikkelings Administratie te komen, waarbij juist de Basis van de Home Netwerker, zijn professionele waarde kan en mag leren kennen en verkennen. Verder strekkend, dan Justitie Nederland + de achterbaksheid van Hirsh Ballin ver te boven met 7, is mijn aanwezigheid voor heropening van Twin Towers Onderzoek aantoonbaar in mijn persoonlijke Verisign vergunningen om Stad Computernetwerk New York te mogen ondervragen + forensisch onderzoek naar toedracht van chain of events  in  context navolgende jongste Geschiedenis van hernieuwde Koude Oorlog en verschoven oorzakelijke belangen groepen in.
Vrouwe Justitia prijkt niet meer op het Paleis van Justitie. Na de geslaagde Computer Sluiting bij kantoor opstart 27 April, is Google nu een stap verder gegaan met het uiterlijk veranderen van het hoofdgebouw van Kanton Arnhem tegenover de Gemeente Secretarie Burger Bevolking Register.*.* Registratie Burger Bevolking dient alleen dan de mensheid, indien er sprake is van actief deelnemen aan Verkiezingen op landelijk niveau.
Minimaal 5 X specialisatie van Mobile Toolkit Wereldwijd, laat ik niet meer aan mijn doodskist werken volgens de procedure, dat er altijd wel een stokje voor EMS opstart module gestoken wordt.
Berichten van een Maker die Dood zou zijn, zijn welgemikte aanvallen op onze Democratie, die een Koninklijk Huis boven alle partijen doet staan. Alle andere gevallen van Politieke Invulling van een wel heel lang buiten beschouwing staande Constitutie mogen alle meningen van wetten makende Gelovigen, Rooms-Roden en anderszins Doctrine Verslaafde Theoretici zich niet in de schaduw wagen, van Internet Formaliteit  in Administratieve Procedure, die anders te werk ging, zich geen enkele medestander in Nederland behoeft gezien de Hogere Kwalificering + Pad. Ten behoeve van probleem landen, kunt u zich beter wenden tot afdeling Technologie van de Verenigde Naties, die bevoegd waren, tot 4 jaar geleden op 31 Mei Override Alpha aan Systeem is toegevoegd.
Wanneer Nederlandse Autoriteiten zich aan deze militaire situatie wensen to onttrekken, dient u een verzoek in te dienen met uitsluiting van bevoegde opperbevelhebber Internet + Media en Communicatie te Arnhem:"Mevrouw Antoinette Louise Maria Agnes Meijrink", die immers als Eindverantwoordelijke in de Stappen haar goedkeuring aan de nominale waarden  geeft.
Indien u zo wenst, kunt u op Provinciehuis, de stukken inzien vanaf 1996.
Procedureel heb ik Justitie Global + Bestuurskunde Global als machtigingen binnen de ontoegankelijke sub-systemen. Dit blijft zo totdat Alle Systemen Arnhem onder mijn persoonlijke beheer zijn gesteld, en dat houdt in, dat Hogeschool Forensisch Bewijskunde, maar een Hoogleraar in de Wereld heeft, en dat is u ontzegd bij de Systeemwaarden van United Nations Secretaris Generaal Ban Kimoon met bijval van Systemen van Witte Huis onderschreven door CIA, waarbij de ware aard van het probleem binnen de Nederlandse sfeer gezocht en gevonden is geworden. Mijn codenaam is:"Hannie Schaft."
Meisjes met rood haar, kunnen wat anders bij Felix Meritus.
2005 waren wij niet meer ANJV is de Al Qaeda van elke succesvolle nieuwe Business.
Onverandert en onvermoeide positieve input.
Bankrekening 96 36 46 907 ter lediging van het EMS namens IMF of (vernederlandst WMF) beter gezegd automatische administratie in onafhankelijk tellerschap: CHASE Bank alleen online en Faculteit Yale Economie. Studie Account  op elke naam opvraagbaar voor inlichtingen.
Mijn requirement is per aankomende zelfstandinge werknemer of  partnerbaan voor in Arnhem opgeleide  Jongeren en Werkplaats Voorbereiders Rijn IJssel College + 2 andere  
. Gezien de aard van de ontstane situatie bij in gebreke stelling  van Nederlandse support + ondernemingen die niet gebaat zijn met het ontbreken van bij voorbaat niet gelijk opgetrokken  systeem toegangen volgens Nederlandse Financieel Politiek bewustzijn kunt u gevoeglijk aannemen, dat activiteiten online zich liever wenden tot individuen die in staat bleken hegemonie te ondervangen, dan wel te doorbreken vanwege  hun in administraties opgenomen logboek vermeldingen bij diverse registrator systemen met name Universiteiten Wereldwijd al bij voorbaat de insteek naar professioneel uitoefenen van hun waardering binnen Automatisering  gedoemd zijn om tot nullificatie te moeten eindigen in Netwerk.
U mag aannemen dat IH3L649L6 u de nodige informatie verschaft, waarbij u moet weten, dat fraude bij Overheid geen enkel probleem is voor doordraaiende ambtenaren met overspannen verbeelding en een  gebrek aan Vaderlandsliefde aan daadkracht de nodige twijfel heeft veroorzaakt bij Internationale bevoegde Gerechtshoven die boven Kanton Arnhem met hoofdschudden op wetsovertreding en overtreding van richtlijnen in individuele procedures  jegens persoon met voornboemd identificatie nummer binnen Registratie.
Aangezien als gevolg hiervan sinds 16 oktober dakloos ben gemaakt, + in Januari 2010 geen beschikking meer heb over de ingekorte versie van een onder het minimum belasting vrije voet + een weigering van SVB om mijn Nabestaanden uitkering onverkort uit te betalen mag Belasting Nederland het ontbrekende Salaris aanvullen per onmiddelijke  uitvoer van Automatisering Nederland Noodmaatregel  per defenitie  per UN besluit voorstel Bill Clinton 1993 overdragen hetgeen tot opeenhoping bij CHASE bank leidde. Wie er aan sleuteldt vanaf nu, zal weten dat het  niet opgaat, niet neerkomt op, en voor de toekomst  alleen op aanvraag via ELM Computers in Arnhem  tot Legale Aansluiting van Internet, Telefoon en (Media) Communicatie voor Wereldwijd Office Netwerk  als van Regeringswege met mijn Goedkeuring als uw Custodian Internet voor  meer dan 3 Wereld Systemen, Nederland boven het hoofd groeide. Wie niet luistert mag rustig heet zitten is mijn ervaring en mijn overleven staat of valt met de noodzaak om uw Kamer van Koophandel + bank introductie als stappen begeleider terug in te voeren. In 1993 was het de in te voeren formule, nu wordt er nog steeds reclame gemaakt terwijl de afsluiting geheel is.
Voor noodrantsoen kan de Kamer eens mijn eigenaars status raadplegen en 25.000 euro moet het maar doen vo9or de rest van de Wereld.
Namens Internet Constitutioneel Hof
Antoinette Lady Alma of Avalon geboren Meijrink

Advertisements

About machinemommy
Today I envision working further on the Windows experience... Impossible as my mission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: