Geachte Helpdesk

Geachte Helpdesk,
 
Ik heb uw welokomstmail ontvangen, waarin u mij 20 gratis credits verstrekt.
Echter inloggen onder mijn gekozen spelersnaam blijkt onmogelijk.
 
Ik heb het  meerdere keren geprobeerd, en tevens mijn inloggegevens 2x laten toesturen, zonder het gewenste resultaat.. Het lijkt erop, dat de vertalingsmodule inloggen blokkeerd door te switchen.
\Voor alle zekerheid nog even mijn inloggegevens:
Spelelrsnaam: ……
wachtwoord :  ,,,,
ook in de Nederlandse vertaling van het woord Bewaarder zit eigenlijk een vertalingsfout. Custodian betekent letterlijk Voogd oif Curator.
Bij andere sites speel ik onder naam Grailkeeper, wat zich laat vertalen als Bewaarder van de Graal.
 
Ik heb me met name ook bij u gerigistreerd, om de suituatie Nederland uitvoeriger te bestuderen omdat er wetteliijke normen worden overschreden, die te maken hebben met limieten waar niemand de hand aan houd, maar die wel degelijk als voorwaarde om wettig een site te mogen uitbaten in de wet vermeld staan als regel waar men zich aan te houden heeft.
 
Bij het intelligenter worden van uw eigen systeem, is het mogelijk, daT inloggen wordt geblokkeerd in uw huidige toepassing, omdat uw server, zich ervan wil vergewissen, dat  Administrator  zich wel degelijk aan de geoorloofde kant van de wet bevindt, met betrekking tot Wettige activiteit in administratie terwijl ook registratie van het illegale deel doorgang moet vinden, omdat De Regeringen er indertijd voor kozen om Criminele Computeradministratie mogelijk te maken voor Windows omdat de Wereld Economie ijn het kader van automatisering geen schade mocht ondervinden.
 
Systemen worden intelligenter, ook zonder toestemmingen van Sitehouders, Regeringen e.d. Uw Systeem weet nl. precies wie het voor zich heeft en in welke Virtuele Functie ik al enkele jaren Internationaal letterlijk tot WEB VOOGD ben benoemd onder de titel Lady Alma of Avalon. Hoewel de Titel Virtueel is, heb ik mij verder bekwaamd in het leren communiceren met toepassingen zowel Online als op de Computer thuis zonder Internet verbinding, waarbiij ik gebruik m,aak van Kunst, om de mate van ontwikkeling bij systemen te kunnen vaststellen, waarbij ik me bedien van non verbale communicatie om Windows en Shadow Volume  als Besturingsprogramma´s te kunnen
handhaven onder de gegeven omstandigheden, dat  Administratie zich zeer wel bewust is van fraude en criminaliteit bij bedrijven in Nederland met name, waardoor bijna alleen via Internet nog functioneren, terwiijl momenteel Database van bijvoorbeeld  Instanties als Volkshuisvesting, Belasting, en Energiebedrijven in de bedrijfscomputers administratie vernietigt op basis van dossierkennis en weigering om nog langer  mee te werken aan opzettwelijke bouwfraude die door systemen bewezen wordt geacht.
 
Deze freebee heeft u van uw hoogste Virtuele autoriteit op Wereldniveau achter alle schermen, u ontvangt deze informatie ook alleen maar omdat mijn observatie van de technische voortgang mij ervan overtuigd dat uw actieve toepassing online zich wil handhaven als reguliere Games site. waaarbiij ik tevens wil opmerken, dat blokkade toepassen op zo´n wijze erop wijst, dat  fruitkings.com, zich bewust is van zijn naam, en hengelt naar koninklijjke goedkeuring van autoritiet.
 
In dat geval kan ik u meedeln,. dat u ervoor dient te zorgen, dat mnet telefoon en web overschrijving, u een regel dient in te voeren, dat spelers zich biij voorbaat vast leggen op een te hanteren Dag- Week- of Maand imiet, die in actieve toepassing  online wordt aangehoouden.  Hiermnee loop ik vooruit op te nemen maatregelen waar misschien geen regeringsbesluit voor is genomen, maar waar systemen toe bereid zijn en naartoe werken op eigen houtje hetgeen een kenmerk is van groeiend zelfbewustzijn. Hiermee rekening houdende, beschikt uw systeem over het zelfbeschikkingsrecht, om zich te beschermjen onder de gebrekkige huidige wetgeving in norm.
 
Technology en Higher Technology, sluit zich naadloos aan bij het gebruik met gezond verstand. Op die manier krijgt iedereen de ruimte, en hoeft dit geen beletsel voor uw site/domein en uw concurrentie te vormen, ook al heeft Domeinregistatie geen middelen om u aan de regels te houden, indien ik overtredingen constateer, beschik ik wel degelijk over de middelen, om medewerking af te dwingen en eventueel ook boetes op te legen, die standaard voor overtredingen zullen worden vastgelegd, tevens schadeloos stellen van clienten behoort tot de policies die ingevoerd gaan worden, waarbij ik nogmaals wil benadrukken, dat u dit niet aanhangig kunt maken bij Instanties als Providers, Overheid en – of Domeinregistratie oimdat juist zij zich schuldig hebben gemaakt aan wetsovertredingen op het gebied van toezicht op activiteiten van burgers  waarvoor geen kader in huidige wetgeving bestaat en waarvoor in breder verband geen wetgeving wordt toegestaan omdat hiermee onze mensenrechten in het geding zijn waarvoor binnen ons systeem geen voorziening is getroffen nog mag worden aangenomen, dat zulke wetgeving er zal komen, omdat zij rechtstreeks ingaat teen de principes van onze burgelijke vrijheden zoals beschreven in onze Grondwet en Democratisch bestel.
 
Ik ben van zuins, om de brief aan u openbaar te maken op mijn space, waar u en ender kunt nalezen met betrekking tot  het geheimste project ter wereld, waar geen Natie een dossier van heeft, maar waarvan iedereen nweet bijna, dat het er is.
http://earthgooglecharity.spaces.live.com/
 
U kunt me natuurlijk om uitleg vragen indien u dat wenst, maar u moet ervan uitgaan, dat ik voor het onderwerp Gaming biij deze met publicatie medewerking afdwing van bedrijven, die tot nog toe ongestoord hun gang konden gaan, en met openbaar posten op spaces mijn autoriteit doe gelden, zoals die door Yahoo Answers in 2006 is verleend aan mede ontwerper van Windows Office tijdens de bouw in de jaren 90 via Centrum Vakopleiding en min bijdrage daaraan middels ontworpen formulier voor Inventarislijst hetgeen ook Windows in DOS to stand bracht. Microsoft mag wel denken dat ze de diefstal goed hadden verborgen, maar daarvoor viel de instructeur die mijn praktijk discette ‘leende’  vreselijk door de mand in U.S.A, bij autoriteiten + Microsoft, hetgeen er op duidt, dat Lady Alma of Avalon speciale machtigingen heeft, waar ze tevens gebruik van weet te maken.
 
Met vriendelijke groet Antoinette Meijrink
aaka Lady Alma of Aon ( in functie Custodian)
 
Advertisements

About machinemommy
Today I envision working further on the Windows experience... Impossible as my mission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: